U7BUY AML-policy

Last modified: 2022-03-18

Denna U7BUY-policy finns för att motverka pengatvätt och aktivitet som medverkar till pengatvätt eller finansiering av terrorister och terroristverksamhet. U7BUY kräver att dess chefer och anställda verkar i enlighet med policyn för att motverka användandet av företagets tjänster i syfte för pengatvätt.

U7BUY verkar i områden där strikta lagar om pengatvätt finns. Vi är fast beslutna att samarbeta med finansiella myndigheter. U7BUY följer internationell standard och lokala lagar, styrker och och justerar våra interna hanteringsmekanimser och bryter illegala aktiviteter.

Vi förutspår den medelmåttiga nivån för virtuella föremål för den normala individuella spelaren i spelet, baserat på spelarens öppna serverad, och använder detta för att bestämma om de virtuella föremålen som säljs av spelaren är onormala;

Vi bestämmer och justerar dagliga transaktions- och uttagsgränser konstant, baserat på säkerhets- och transaktionsförhållanden.

Om transaktioner sker ofta på ditt registrerade konto eller överskrider ett rimligt intervall, kommer vårt team att utvärdera och avgöra om transaktionen är misstänksam;

Om vi bestämmer att transaktionen är misstänkt, baserat på vår utvärdering, kan vi vidta åtgärder såsom avstängning eller avvisa transaktioner. Om möjligt kan vi även avbryta transaktionen så fort som möjligt och rapportera till korrekt myndighet, utan att meddela dig.

Anti-pengatvättsreglering kräver att vi kontrollerar och spårar misstänkta transaktioner och rapportera dessa till korrekt juridisk myndighet. Om vi misstänker att det finns kopplingar till kriminella eller pengatvättsaktiviteter har vi rätten att avslå transaktioner på alla nivåer.

Vi fokuserar på att tillhandahålla service för användare, ingen finansiell produkt involverad garanterad.Vi följer lagarna i olika länder, sätter bestämt stopp för olagliga handlingar.