U7BUY Upphovsrättspolicy

Last modified: 2023-01-07

Vi respekterar det intellektuella ägandet av andra och förväntar oss att användare av våra tjänster gör detsamma. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har kopierats på ett sätt som strider mot upphovsrätten eller andra intellektuella rättigheter och är tillgängliga genom en hemsida eller annan onlinetjänst genom oss, bör du kontakta oss i enlighet med EU:S e-handelsdirektiv 2000/41/EC (däribland korrekt EU-medlemsskapsimplementeringslag) för att kungöra korrekt intellektuell upphovsrätt, eller USAS digitala upphovsrättslag 1998 (DMCA).

Notifiering om påstått intrång

Om du tror att ditt verk yar kopierats på ett sätt som strider mot upphovsrätten behöver du skicka in följande skriftligt

(a) En fysisk eller elektronisk signatur från en auktoriserad person som agerar å upphovsrättsägarens vägnar.
(b) Identifiering för verket som påstås ha kränkts.
(c) Identifiering för materialet som påstås kränka eller vara föremål för kränkande aktivitet och önskas tas bort eller inaktiveras, tillsammans med information som kan användas för att hitta materialet.
(d) Information för att kunna kontakta dig, till exempel en e-postadress, ett telefonnummer eller annan kontaktinformation.
(e) Ett uttalande om att du har god tro för att användandet av materialet inte är auktoriserat av ägaren, hens agen eller lagen.
(f) Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under DMCA samt att du är auktoriserade att handla å upphovsrättsägarens, som påstås kränkas, vägnar.

Skicka anmälan per e-post till [email protected]

Om du är osäker på om du äger rättigheterna för ett verk, eller om innehållet du anmäler kränker dina juridiska rättigheter, konsultera först en advokat innan du gör en DMCA-anmälan. Observera att du, enligt 17 U.S.C. §512(f), kan vara ansvarig för skador, inklusive kostnader och advokatsavgifter för oss eller våra användare, om du medvetet representerar det kränkande materialet eller aktiviteten på felaktigt sätt.

Nedtagningsprocess

Efter mottagande av en skriftlig anmälan enligt 17 U.S.C. §512 eller annan passande lokal lag, kommer vi:
Ta bort eller inaktivera tillgången till materialet som påstås vara kränkande;
Vidarebefordra den skriftliga anmälan till användaren som la upp det påstått kränkande materialet (”Användare”); och
Vidta vidare åtgärder för att omedelbart meddela användaren om att vi har tagit bort eller inaktiverat tillgången till materialet.
Om anmälan inte överensstämmer med §512 i DMCA, men identifierar det påstått kränkande verket, kommer vi kontakta dig omedelbart för att hjälpa dig uppfylla kraven för anmälan.

DMCA motanmälan

Om du får meddelande om att materialet du har lagt upp på U7BUY är inaktiverat eller borttaget, som följd av en DMCA-anmälan, och du tror att materialet som inaktiverats eller tagits bort är på grund av ett misstag eller felaktig identifiering så kan du göra en DMCA motanmälan, som skickas till adressen ovan.
Du behöver inkludera följande i din anmälan

(a) Fysisk eller elektronisk signatur;
(b) Identifiering av materialet som har tagits bort eller inaktiverats och platsen där materialet fanns innan borttagning eller inaktivering;
(c) Ett uttalande, som omfattas av menedslagen, om att du har god tro angående att materialet togs bort eller inaktiverades av misstag eller på grund av felaktig identifiering;
(d) Namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt;
(e) Ett uttalande om att du samtycker till din lokala federala tingsrätts juridiska agerande, eller, om du är bosatt utanför USA, liknande rättsinstans, och att du accepterar processarbete från motparten eller hens ombud.

Efter mottagande av en skriftlig motanmälan under 17 U.S.C. §512 eller liknande lokal lag, kommer vi:
Omedelbart skicka en kopia av motanmälan till motparten;
Informera motparten om att vi kommer återinföra det borttagna materialet eller återaktivera tillgången till det inom tio (10) arbetsdagar;

Återinföra materialet eller återaktivera tillgången till det inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar, efter mottagandet av motanmälan, förutsatt att vårt utsedda ombud inte har meddelats att motparten har ansökt om prövning av domstol, för att hindra användaren från att utföra kränkande aktivitet kopplad till materialet på vårt nätverk eller i vårt system.

U7BUY kan välja att inte svara på anmälningar om kränkning av intellektuella ägodelar, som inte uppfyller tidigare nämnda krav, och U7BUY kan välja att ta bort påstått kränkande material som kommer fram genom anmälningar som inte följer dessa krav.

Upprepande intrång

Bolagets policy för sidan är att avsluta konton för upprepande kränkare och/eller blockera dessa användare för att hindra dem lägga upp mer material, när det är tekniskt möjligt.

U7BUY Uttalande

U7BUY har alltid haft som mål att tillhandahålla passande och lagliga handelstjänster. Samtidigt som vi respekterar och skyddar de intellektuella upphovsrätterna för alla parter. Vi avslutar alltid kränkningar som skadar de juridiska intressena för andra och implementerar denna princip i vår dagliga service och handlingar. En vänlig, laglig och rättvis handelsmiljö garanteras för användare jorden runt.

Vi fokuserar på att tillhandahålla service för användare, ingen finansiell produkt involverad garanterad.Vi följer lagarna i olika länder, sätter bestämt stopp för olagliga handlingar.