FUT 23 Mynt
cart
Din vagn är tom.
Total: USD $ 0

U7BUY Accepterad användarpolicy för säljare

Last modified: 2021-12-01

Säljaren måste fullfölja leveransen inom den uttalade leveranstiden genom att använda leveransmetoden som valts av kunden. Säljaren måste ange en leveranstid som de kan följa och leverera inom, som anges i produktbeskrivningen. Om säljaren inte slutför ordern enligt den avtalade leveransmetoden är säljaren fullt ansvarig i händelse av affärskonflikt och U7BUY förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder, såsom, men inte begränsade till, återbetalning av ordern till kunden. God sed och pålitliga säljare attraherar flest kunder. Säljare bör logga in på kontot så ofta som möjligt då detta kan påverka deras on-/offline-status för deras affärsregistreringar. Detta ökar chanserna för att en potentiell kund lägger en order i deras butik

Säljaren måste ta skärmdumpar (före och efter affär) eller tillhandahålla videobevis för affären och ladda upp dem till orderspecifikationen när leveransen genomförts. Läs mer om leveransbevis under U7BUY-villkoren.

Säljaren får inte begära orderavbrytning. Säljaren kan måsta betala ut obligatorisk kompensation till kunden om ordern avbryts eller försenas på grund av säljarens försumlighet. Lagerstatusen måste vara korrekt. Till exempel om lagerstatusen visar 1000 guld förväntas du leverera 1000 guld till kunden. Se till att du har varorna i ägodel innan du skapar produkten.

All kommunikation mellan säljaren och kunden måste föras genom U7BUY:s Chatt-app. Se till att inte chatta i spelet.

Säljaren får inte tillhandahålla offsite handel eller personliga erbjudanden på något sätt (se Offsite handel nedan). Alla säljare som upptäcks göra det kommer att få sitt U7BUY-konto permanent avstängd.

Kommunikation med köpare måste vara artig. Vi förbjuder strängt publicering av trakasserande innehåll, inklusive men inte begränsat till hot om våld. Om du anser att det har skett ett brott mot någon av våra policyer, vänligen rapportera det till oss omedelbart.

Säljaren får inte skapa mer än ett U7BUY-konto och genomföra bedrägeri genom att köpa genom sin egen produktregistrering. Säljare som upptäcks göra detta kommer straffas eller till och med stängas av permanent.

Om en affärs- eller återbetalningskonflikt uppstår, av anledningar orsakade av säljaren, såsom leveransförseningar, produkter som inte fungerar eller inte ar laddat upp leveransbevis, är säljaren ansvarig för alla kostnader och skador som kan kopplas till denna konflikt.

Virtuella föremål i spelet, guld och mynt sålda på plattformen ägs alla legalt (genom att nå ”Prestationen” genom att fullfölja uppgiften). Alla produkter till salu är granskade av plattformen. Speltillgångar som fås genom andra sätt är förbjudna.

Förbjudna och förfalskade föremål och tjänster

● Virtuella föremål i spelet som inte ”tjänas” av spelare genom handling och vinnande i spelet. För klargörande, virtuella föremål som kan köpas med kontantmedel till spelutgivaren är förbjudna.
● Produkter som omfattar dupering, glapp, hackning, modifiering
● Föremål eller tjänster som kräver utbyte av känslig kontoinformation (användarnamn och lösenord)
● Försäljning av virtuella premiumvalutor som exklusivt köps av spelutgivare och -utvecklare.
● Stulna eller förfalskade varor
● Föremål som innehåller datavirus, skadlig eller spionprogramvara
● Icke godkända eller upphovsrättsliga kopior inkluderar, men begränsas inte till, backup, piratkopior eller dubletter.
● Säljarkonto eller konto som inte har registrerats till en specifik person
● Försäljning av beta-koder, mjukvara, test- och utvärderingsmjukvara. Dessa är förhandskopior av mjukvaran utgiven av mjukvaruutvecklare enbart för utvärdering och felsökning.
● Försäljning av utgångna eller använda koder

Om en säljare lägger ut ett förbjudet föremål eller förbjuden tjänst, som definierats nedan, kommer den anses bryta mot våra Tjänstevillkor, oavsett om säljaren agerat medvetet eller ej. Om U7BUY beslutar att produkten strider emot, eller på annat sätt är olämplig, kan U7BUY ta bort produkten och avbryta kopplade transaktioner samt stänga ner säljarens konto

U7BUY kan inte användas med produkter, tjänster, transaktioner eller annan aktivitet som är bedräglig eller strider mot lagen eller annan myndighetsreglering.

Listan över förbjudna produkter kan uppdateras. Exempel för föremål som hamnar under olika kategorier kan också utvecklas för bättre kommunikation och kontext inom vårt community.

U7BUY får inte användas för att sälja följande produkter eller tjänster:

Förbjudna produkter

● Virtuella föremål i spelet som inte ”tjänas” av spelare genom handling och vinnande i spelet. För klargörande, virtuella föremål som kan köpas med kontantmedel till spelutgivaren är förbjudna.
● Produkter som omfattar dupering, glapp, hackning, modifiering
● Föremål eller tjänster som kräver utbyte av känslig kontoinformation (användarnamn och lösenord)
● Försäljning av virtuella premiumvalutor som exklusivt köps av spelutgivare och -utvecklare.
● Stulna eller förfalskade varor
● Föremål som innehåller datavirus, skadlig eller spionprogramvara
● Icke godkända eller upphovsrättsliga kopior inkluderar, men begränsas inte till, backup, piratkopior eller dubletter.
● Säljarkonto eller konto som inte har registrerats till en specifik person
● Försäljning av beta-koder, mjukvara, test- och utvärderingsmjukvara. Dessa är förhandskopior av mjukvaran utgiven av mjukvaruutvecklare enbart för utvärdering och felsökning.
● Försäljning av utgångna eller använda koder

Affärer utanför sidan

U7BUY tar handeln på vår marknadsplats på största allvar. Även om det är sällsynt så händer det att ärliga användare rapporterar att de skadats av bedragare. Affärer som genomförs på U7BUY-plattformen säkerställer att ordern har genomgått GameProtects verifieringskontroller och gått igenom passande protokoll. Affärer utanför sidan kommer inte ha samma garanti från U7BUY vad gäller medling eller skadeersättning, då vi inte ansvarar för handlingarna från individer utanför vår handelsplattform.

Vi har skapat en policy för säljare för att ta en ståndpunkt mot affärer utanför sidan. Även om intentionerna är goda kan saker ändå gå snett, och därför har dessa proaktiva steg tagits för att garantera säkerheten för våra ärliga användare. Om en säljare blir upptäckt med att driva trafik från U7BUY för att genomföra affärer utanför sidan, kommer deras konto stängas ner. Om en kund, eller säljare, försöker få dig till att genomföra affärer utanför sidan, rapportera detta till oss omedelbart. Du kan rädda dig och andra från att utsättas för bedragare.

Säljarens överträdelse

1:a överträdelsen
- Ditt U7BUY-konto kommer stängas ner tillfälligt (borttagning av produkter, inaktivering av utbetalningar och försäljingstillstånd, avbrytande av väntande utbetalningar).
  - Du kan kontakta U7BUY via [email protected] och delge en formell, skriftlig ansökan för ditt fall. Vår ledning kommer undersöka fallet innan beslut.
- Ett straff på 150 USD* betalar direkt till oss via specificerad betalningslösning eller dras direkt från säljaren kontosaldo, innan utbetalning från kontot.
- Delleverans som utförts kommer betalas ut till kunden.
*kan ändras

2:a överträdelsen
- Ditt U7BUY-konto stängs ner permanent.
  - Hela kontot och innehållet kommer tas bort (inklusive tillgångar på kontot).

trustpilot
serverscan sectigo
Vi fokuserar på att tillhandahålla service för användare, ingen finansiell produkt involverad garanterad.Vi följer lagarna i olika länder, sätter bestämt stopp för olagliga handlingar.