Återbetalningspolicy

Last modified: 2021-09-30

Kräva återbetalning

U7BUY tillåter kund att kräva återbetalning för produkter utifrån rimliga villkor.
Vi kan göra återbetalning utifrån följande villkor:

1. Produkten levereras ej: Produkterna levererades inte till kund inom den avtalade leveranstiden. I detta fall kan kunden kräva återbetalning.
2. Dubbelbetalning: Kunden betalade dubbelt för en order. I detta fall kan vi respektera kundens vilja för återbetalning. Vi återbetalar en, eller flera, inbetalningar (premissen är att ordern inte har levererats).
3. Ibland behöver verifiera betalningsinformationen. Om du inte verifierar den eller svarar på vår begäran inom 7 dagar, kommer din order avbrytas och återbetalas omedelbar. För kontoordrar kommer ordern avbrytas och återbetalas efter 2 dagar, om du inte verifierar betalningsinformationen.
4. När det betalade beloppet är mindre än orderbeloppet får du möjlighet att balansera saldot. Om du inte gör detta, eller inte svarar inom 7 dagar, kommer ordern avbrytas och återbetalas omedelbart.
5. På grund av virtuella varors natur behöver kunden inte betala någon leveranskostnad för återbetalningarna.

I följande fall kan vi inte återbetala kunder:

1. Fullföljd leverans: Produkter som har levererats till kund som avtalat och i enlighet med beskrivningen.
2. Obetald order: Kunden får inte kräva återbetalning för obetald order.
3. Av annan anledning än de listade ovan i ”Vi kan göra återbetalning utifrån följande villkor”.

För frågor angående återbetalningar kontakta vår dygnet-runt-kundtjänst online. Ditt återbetalningskrav verifieras efter att du har skickat in ordernumret och anledningen till återbetalning. Om kravet godkänns betalas återbetalningen ut till kundens konto eller bankkort.

*Specialfall: Om du betalar med ”paysafecard” bör du ange ett PayPal- eller Skrill-konto för att motta återbetalningen.

Hanteringstid för återbetalning: Vi hanterar återbetalningskrav inom 5 arbetsdagar, men exakt tid för återbetalningen bestäms av bankens egen hanteringstid.

Vi fokuserar på att tillhandahålla service för användare, ingen finansiell produkt involverad garanterad.Vi följer lagarna i olika länder, sätter bestämt stopp för olagliga handlingar.